MEDIĀCIJA - jauns pakalpojums

No šodienas 2015.gada 1.jūlija piedāvājam saviem esošajiem un topošajiem klientiem jaunu pakalpojumu - mediāciju komercstrīdos, darba strīdos, nekustamā īpašuma lietās, ģimenes strīdos, kā arī uzņēmuma iekšējo mediāciju.

Ieguvumi izvēloties mediāciju strīda risināšanā:
+ izmaksas ir vairākas reizes (reizēm pat simtiem reižu) zemākas nekā tiesvedības vai arbitrāžas procesā - nav jāmaksā nodevas, honorāri advokātiem vai citiem pārstāvjiem;
+ procesa ātrums - atsevišķās lietās r...ezultātu iespējams sasniegt dažu dienu laikā;
+ pusēm ir pilnīga izvēles brīvība un puses pašas nosaka procesu un tā noteikumus;
+ pilnīga konfidencialitāte;
+ strīds tiek atrisināts, vienojoties par rezultātu/iem, pretēji tiesas procesam, kur tas tiek eskalēts:
+ rezultāts vienmēr abas puses apmierinās, jo tas nav trešo personu, tiesu vai iestāžu uzspiests.

negatīvie aspekti:
- pusēm pašām būs jāuzņemas atbildība par rezultātu un nevarēs vainu novelt un advokātu un tiesas darbību;
- pusēm jāspēj sākt sarunu, kas ir grūtāk nekā nodot strīdu trešajai personai;
- ne vienmēr puses vēlēsies rast risinājumu.

Vairāk info par mediāciju:
http://www.mediacija.lv/index.php
http://likumi.lv/doc.php?id=266615