Cenrādis

Zvērināta advokāta Raita Tiltiņa biroja pakalpojumu cenrādis*

Pakalpojuma veids

Zvērināts

advokāts

jurists

Konsultācijas attālināti/ klātienē

50 EUR/h

40 EUR/h

Līgumu, atzinumu, pilnvaru, aktu, veidlapu u.c. dokumentu sagatavošana

40 EUR/h

40 EUR/h

Pārstāvība tiesas procesos

120 EUR/h

100 EUR/h

Pārstāvība iestādēs un ārpustiesas procesos

120 EUR/h

90 EUR/h

Tiesvedības dokumentu sagatavošana

60 EUR/h

50 EUR/h

*Pakalpojumu cenām ir informatīvs mērķis un tās tiek pielāgotas katra klienta iespējām, apjomam un pakalpojuma sarežģītības pakāpei. Klientiem, kuri ieinteresēti ilgtermiņa sadarbībai (ar biroju noslēgts pakalpojuma līgums vismaz uz 1 gadu) vai tiek piedāvāts liels darba apjoms, norādītajām cenām tiek piemērota individuāla ievērojama atlaide līdz pat 40%. Pakalpojumu cenās nav iekļauti nodokļi, nodevas, transporta izdevumi, izdevumi par reģistriem un datu bāzēm un citi papildus izdevumi, kas varētu rasties sakarā ar klienta lietas vešanu.

Zvērināta advokāta Raita Tiltiņa birojs piedāvā uzņēmumiem slēgt pakalpojumu un apkalpošanas līgumu ar fiksētu minimālo mēneša maksu sākot no 200 EUR (pakalpojumu veidu izvēlas klients). Šāds līgums uzņēmumam garantēs izvēlēto juridisko vai grāmatvedības pakalpojumu operatīvu sniegšanu un uzņēmuma apkalpošanu arī ārpus ierastā biroja darba laika.